Sina ise saad võtta vastutuse oma elu ja tervise eest